Inwestowanie na Ukrainie

Jakie problemy pomagam rozwiązać firmom chcących eksportować, inwestować lub wziąć udział w odbudowie Ukrainy?

alt
Przygotowanie raportów, analiz biznesowych, ekonomicznych i prawnych dotyczących prowadzenia biznesu w Ukrainie oraz zasad udziału w przyszłym Planie Odbudowy Ukrainy,
Organizacja wizyt studialnych w Ukrainie w celu przeprowadzenia rozmów handlowych/inwestycyjnych i poznania warunków działania,
Pomoc w pozyskania partnerów biznesowych po stronie ukraińskiej,
Pomoc w strukturyzowaniu biznesowym, finansowym i prawnym działalności w Ukrainie. Zabezpieczenie ryzyka prowadzonej działalności.
Pomoc w założeniu firmy i rozpoczęciu działalności. Dobór kadry zarządzającej.
Pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji w Ukrainie w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.
Koordynacja procesu przygotowania i udziału w przetargach na wykonawstwo/podwykonawstwo/dostarczenie produktów/usług w ramach przyszłego Planu Odbudowy Ukrainy.