Jarosław Andrzej
Szczepek

Moje obszary kompetencji doradczych obejmują
budowę wartości firmy oraz zarządzanie strategiczne
procesów wewnętrznych.

Wieloletnie
doświadczenie

32

doświadczenia menadżerskiego

w rolach CFO/CEO oraz administracji publicznej

23

doświadczenia biznesowego

w obszarach zarządzania strategicznego, finansów, sprzedaży, logistyki, produkcji w takich firmach, jak:

Skalowanie Biznesu

Poznaj autorską metodologię współpracy, opierająca się na czterech krokach

AUDYT

  • Określenie celu
  • projektu i głównychzałożeń
  • Analiza i audyt
  • status-quo

WYBÓR STRATEGII
WZROSTU

  • Określenie głównych obszarów wzrostu firmy
  • Budowa master planu projektu

WDRAŻANIE
STRATEGII

  • Project Management projektu
  • Nadzór nad postępem prac

OCHRONA
INTERESU
WŁAŚCICIELA

  • Zapewnienie zgodności interesów właściciela z celami firmy
  • Planowanie sukcesji

Inwestowanie
na Ukrainie

Oferuję pomoc firmom zainteresowanym eksportem, inwestycjami lub udziałem w odbudowie Ukrainy. Moje usługi obejmują przygotowanie raportów i analiz biznesowych, ekonomicznych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności na Ukrainie oraz udziału w Planie Odbudowy Ukrainy.

Dowiedz się więcej link