Wielton

Zidentyfikowany problem

  • Brak koncepcji i modelu rozwoju firmy i wzrostu jej wartości po zmianie głównego właściciela
  • Niedostateczna gotowość firmy do ekspansji: nieakceptowalna wydajność i produktywność pracowników i maszyn, brak powtarzalności jakości produktów, niska ekspertyza BiR, duża fluktuacja kadr, niskie zaufanie i zaangażowanie pracowników, brak wystarczającej kompetencji w rozwoju rynków zagranicznych, brak współpracy technologicznej z głównymi dostawcami, brak wystarczającej zdolności kredytowej do finansowania ekspansji

Co chcieliśmy osiągnąć?

  • Być jednym z europejskich liderów produkcji naczep i przyczep samochodowych,
  • Pierwszy etap – 4 krotny wzrost wartości sprzedaży do 1 mld PLN w ciągu 5 lat
  • Drugi etap-wzrost wartości firmy do 1 mld PLN

Metody działania

Istotne zwiększenie marży i zbudowanie mocnej zdolności kredytowej:

  • wzrost efektywności produkcji, optymalizacja działań, wdrożenie 5S,LEAN Management, likwidacja, wąskich gardeł, optymalizacja pracy magazynów i skrócenia czasu dostawy komponentów + zero omyłek przy dostawach
  • obniżenie kosztów produkcji w tym poprzez zmianę polityki zakupów komponentów, przejście na strategiczną i długookresową współpracę z kluczowymi dostawcami w tym współpracę technologiczną pozwalającą obniżyć koszty po obu stronach

Stabilizacja kadry i pozyskanie nowych pracowników o unikalnych kompetencjach: adekwatny wzrost wynagrodzeń dzięki zwiększeniu marży, wprowadzenie transparentnego systemu wynagrodzeń i całej palety działań poza finansowej motywacji, zwiększenie zaufania i zaangażowania pracowników oraz ich koncentracja na rezultatach i aktywne wspomaganie budowy sukcesu firmy

Istotne zwiększenie grupy produktów o standardzie klasy światowej i przyspieszenie procesu kastomizacji produktów poprzez budowę unikalnej ekspertyzy badawczo – rozwojowej, powstanie Centrum Badawczego, pozyskanie i rozwój kadry konstruktorów, współpracę z uczelniami

Zbudowanie silnej pozycji na rynkach zagranicznych wg .zasady “myśl globalnie działaj lokalnie”. Budowa własnej i agencyjnej sieci sprzedaży, strategiczna współpraca z producentami ciężarówek na wielu rynkach, budowa skutecznie pracującego serwisu. Przejęcie konkurentów, producentów, na rynku francuskim ,włoskim i niemieckim. Stworzenie grupy holdingowej

Inwestycja we wzrost mocy produkcyjnej w Polsce, kupno, demontaż i przewiezienie fabryki z Włoch do Polski

Rezultaty

  • Wielton stał się 3 w Europie producentem naczep i przyczep
  • 4 – krotny wzrost wartości sprzedaży i 5- krotny wzrost wartości firmy w ciągu 5 lat
  • Po kolejnych 6 latach sprzedaż Wielton wzrosła z 1 mld PLN do 3.5mld PLN